Absorption minikøleskab

Nogen af de tidligste køleanlæg var absorptionstypen. Kendetegnet for et absorptionskøleanlæg, er at anlæggende ikke indeholder en kompressor. Princippet i et absorption køleanlæg er, at en varmekilde får kølingen til at fungere. Varmekilden kan være en gasbrænder, petroleumsbrænder eller et el varmelegeme. Et ammoniaksystem bygger på, at ammoniak tiltrækkes af vand. Vand optager ammoniak, hvis vand og ammoniak kommer i nærheden af hinanden. Absorptions kølesystem anvendes i IndelB drink minikøleskabe, som ofte anvendes i omgivelser, hvor støj kan være et problem, eller på steder, hvor der ikke findes elektricitet. Absorptions mini køleskabene anvendes i kontor, værelser, i hotelværelser, hvor disse drives af elektricitet. Absorptions mini køleskabe anvendes desuden i campingvogne & lystbåde.

 

KØB ARBSORPTION MINIKØLESKABE HER

Absorption minikøleskab virkemåde

I absorptions minikøleskabe anvendes en blanding af ammoniak og vand. I absorptions mini køleskab med ammoniak og vand, er det ammoniakken der køler. Med et absorptions mini køleskab med et absorptionskøleanlæg med ammoniak og vand kan man opnå temperaturer ned til 2C, ved en omgivelses temperatur på 32C.Et mini køleskab bestående af et absorptions køleanlæg består af 5 hoved komponenter, koger, seperator, kondensator, fordamper samt absorber. Fra absorberen strømmer der en kraftig blanding af ammoniak og vand til kogeren. I kogeren tilføres der varme, til vand / ammoniakblandingen. Denne kogning betyder, at ammoniakken begynder at fordampe ud af vandet. Når ammoniakken omdannes til dampform, trækker ammoniakdampene vandet med opad i stige røret mod separatoren. I separatoren adskilles vandet fra ammoniakdampene. Fra separatoren forsætter ammoniakdampene til kondensatoren. Vandet bliver tilbage i separatoren og er nu blevet til en svag ammoniak / ammoniak blanding. Vandet strømmer ned mod absorberen. I kondensatoren fjernes varmen fra ammoniakdampene og ammoniakken omdannes til væske der strømmer til fordamperen. I fordamperen udføres kølingen ved, at ammoniak væsken fordamper, og optager varme fra omgivelserne. Fra fordamperen strømmer ammoniakdampene til absorberen, hvor ammoniakdampende optages i vandet, der kommer fra separatoren. Så er der igen en kraftig vand/ammoniakblanding, der strømmer fra absorberen og til kogeren. Nu er kredsprocessen sluttet, og mini køleskabet køler nu, samt afgiver varme, som skal væk fra køleskabet for at oprette holde korrekt køling.

Fordele absorption mini køleskab

Den helt store fordele ved et absorbtion minikøleskab, er at mini køleskabet arbejder 100% lydløst.

Ulemper absorption mini køleskab

Ulempen ved et absorption mini køleskab er, at køleevnen er afhængigt af omgivelsestemperaturen. Køleskabet skal derfor installeres korrekt iflg, vores anvisninger for at opnå korrekt montering. Dette gælder dog kun når mini køleskabet indbygges i eksisterende møbler, eller med integreret låge. Ligeledes er energi forbruget højere til sammen ligning med et kompressor mini køleskab.